Awards

Top Ten 2005 Việt Nam được tạp chí kiến trúc châu Á - BCI Asia bình chọn

Giải thưởng kiến trúc Quốc gia 2004 - Pandanus Resort Phan Thiết

 

Giải thưởng kiến trúc Quốc gia 2006 - Palm Garden Resort Hội An